Proces w sprawie zbrodni niemieckich na terenie byłej fabryki Abbego w Radogoszczu wszczęto na wniosek prokuratora J. Korytkowskiego z dnia 23 października 1945 r. Decyzję w tej sprawie podjął sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Łodzi W. Bednarz. Sędzia śledcza asesor S. Krzyżanowska od 17 listopada 1945 r. prowadziła przesłuchania świadków. Poszukiwano osób, które przebywały w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz w okresie okupacji, a w szczególności tych, które przeżyły likwidację więzienia w styczniu 1945 r. Zeznania w sprawie składały również osoby, które w dniach 17-19 stycznia 1945 r. były pośrednimi świadkami wydarzeń rozgrywających się podczas likwidacji więzienia, znalazły się na jego terenie tuż po opuszczeniu Radogoszcza przez Niemców lub też udzielały pomocy ocaleńcom. Dodatkowo, 26 lutego i 20 marca 1946 r. dokonano oględzin miejsca zbrodni. Czynności te wskazywały, że zabudowania dawnego więzienia nie były zabezpieczone, a w budynku parterowym nadal znajdowały się przedmioty codziennego użytku więźniów, takie jak ubrania czy aluminiowe miski.

Na terenie placu apelowego w dalszym ciągu odnaleźć można było niepochowane kości ludzkie. Z tego względu zwrócono się do pełnomocnika Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi o zapewnienie pochówku odnajdywanych wciąż fragmentów ciał. Ostatecznie, 26 marca 1946 r. zawieszono śledztwo do czasu ujęcia sprawców zbrodni i przekazania ich polskim władzom sądowym.

ZOBACZ AKTA