Teren byłej fabryki wyrobów wełnianych Samuela Abbego został przejęty przez Niemców we wrześniu 1939 r. i zaadaptowany – początkowo na obóz przesiedleńczy, a następnie więzienie przejściowe dla mężczyzn. Podniesienie ogrodzenia fabryki i wzmocnienie go zasiekami z drutu kolczastego oraz dobudowanie wieżyczek strażniczych pozwoliło na skuteczne kontrolowanie terenu i wyizolowanie go z przestrzeni Radogoszcza. Zabudowania dawnej tkalni i przędzalni przeznaczono do przetrzymywania więźniów i dostosowano do potrzeb gospodarczych placówki. W jednopiętrowym budynku sąsiadującym z fabryką ulokowano administrację więzienia. Każdy element zabudowy i przestrzeni obiektu zyskał swoją funkcję i przeznaczenie w zbrodniczej machinie terroru, jaką przez pięć lat okupacji było Rozszerzone Więzienie Policyjne Radogoszcz.

Część administracyjna

 • Budynek administracyjno-mieszkalny na terenie Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu, 1946-1947 r. MTN, sygn. I-8027.
 • Fragment dyżurki w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym na Radogoszczu. MTN, sygn. I-5344.

Izolatka, izba chorych, sala przyjęć chorych

 • Opuszczona izba chorych na terenie Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu. MTN, sygn. I-4615/11.
 • Opuszczona izba chorych na terenie Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu. MTN, sygn. I-4615/13.
 • Opuszczona izba chorych na terenie Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu. MTN, sygn. I-4615/14.
 • Opuszczona izba chorych na terenie Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu. MTN, sygn. I-4615/15.
 • Opuszczone pomieszczenie w budynku Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu. MTN, sygn. I-4615/21.
 • Opuszczone pomieszczenie dla więźniów funkcyjnych na terenie Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu. MTN, sygn. I-4615/25.

Rozbieralnia, parowalnia, ubieralnia, umywalnie

 • Pomieszczenie więziennej łaźni po demontażu urządzeń sanitarnych. MTN, sygn. A-10585/008.
 • Komora do dezynfekowania ubrań na terenie Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz. MTN, sygn. I-12620.
 • Komora do dezynfekowania ubrań na terenie Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz. MTN, sygn. 10585/009.

Karcer

 • Widoczny w lewym dolnym rogu fotografii budynek „trupiarni” – pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania zwłok. MTN, sygn. I-4615/26.
 • Wnętrze „trupiarni”, gdzie przechowywane były zwłoki więźniów. MTN, sygn. I-9030.

Komin

 • Komin kotłowniczy na terenie radogoskiego więzienia. MTN, sygn. I-8026.

Zbiornik

 • Zbiornik wyrównawczy na wodę na szczycie klatki schodowej głównego budynku Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz. W czasie likwidacji więzienia w styczniu 1945 r. życie ocaliło w nim 9 więźniów. MTN, sygn. I-10058.

Byłe więzienie

 • Zniszczone pożarem mury głównego budynku więziennego mieszczącego sale więzienne. MTN, sygn. I-4615/24.
 • Widok głównego budynku więziennego. MTN, sygn. I-11133.
 • Zniszczone pożarem wnętrze głównego budynku więziennego. MTN, sygn. M-1574.

Grusza straceń

 • „Grusza straceń” – miejsce wykonywania egzekucji w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz.

Ogrodzenie

 • Wzmocnione zasiekami z drutu kolczastego ogrodzenie byłego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz. MTN, sygn. I-4615/17.

10  Miejsce dla spacerów, maneż

 • Więźniowie na placu apelowym Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz, ujęcie ze stycznia 1942 r. MTN, sygn. I-12713.
 • Więźniowie na placu apelowym Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz, ujęcie ze stycznia 1942 r. MTN, sygn. I-12714.
 • Więźniowie na placu apelowym Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz. MTN, sygn. I-4821

11  Brama

 • Brama wejściowa na teren byłego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz, ujęcie wykonane 11 maja 1959 r. MTN, sygn. I-937.

12  Strażnice (4)

 • Wieża wartownicza w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz. MTN, sygn. I-4615/22.
 • Wieża wartownicza w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz. MTN, sygn. I-8025.