Akta procesu Waltera Pelzausena, byłego komendanta radogoskiego więzienia, jak i trzech innych zbrodniarzy radogoskich.
Pozwalają one zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, poznać mniej znane szczegóły dotyczące dramatycznych wydarzeń rozgrywających się za murami hitlerowskiej placówki, ale co równie ciekawe – dotrzeć do argumentów przedstawianych przez oskarżonych i obranej przez nich linii obrony.

Walter Pelzhausen

___
Akta sądowe komendanta więzienia na Radogoszczu Waltera Pelzhausena, ur. 21 października 1891 r. w Arnstadt, w Turyngii. Walter Pelzhausen został oskarżony o to, że będąc komendantem więzienia na Radogoszczu w okresie od 1 lipca 1940 r. do 17/18 stycznia 1945 r. znęcał się nad osadzonymi bijąc ich i mordując. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. nadzorował likwidację placówki, rozstrzelania więźniów na salach, podpalenie budynku więzienia.
Sądzony był przez VII Wydział Karny Sądu Okręgowego w Łodzi w dniach 8-12 września 1947 r. Skazany został na czterokrotną karę śmierci, przepadek mienia, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich. Wyrok wykonano 1 marca 1948 r.

Adolf Orłowski vel Adler

___

Akta prokuratorskie i sądowe sprawy Adolfa Orłowskiego vel Adlera, ur. 1 marca 1906 r. Adolf Orłowski vel Adler oskarżony został o to, że znęcał się nad osadzonymi w radogoskim więzieniu pełniąc tam funkcję strażnika w latach 1940-1943. Dodatkowo zarzucono mu przynależność do zbrodniczej formacji SS (Schutzstaffel). 15 grudnia 1945 r. Specjalny Sąd Karny dla Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z siedzibą w Łodzi skazał go na karę śmierci, którą wykonano 22 lutego 1946 r.

Bolesław Komorowski

___
Akta prokuratorskie i sądowe sprawy Bolesława Komorowskiego, ur. 16 września 1903 r. Bolesław Komorowski został oskarżony o to, że jako więzień funkcyjny więzienia na Radogoszczu w
1942 r., znęcał się nad osadzonymi tam współwięźniami. Został uniewinniony od zarzucanych mu czynów 10 marca 1952 r. przez Wydział IV Karny Sądu Wojewódzkiego Miasta Łodzi.

Willy Herman

___
Akta prokuratorskie i sądowe sprawy Willego Hermana, ur. 25 lutego 1906 r. Willy Herman, były strażnik więzienia na Radogoszczu oraz jego filii na Widzewie w okresie 1940-1943, został skazany
14 października 1946 r. przez Specjalny Sąd Karny dla Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z siedzibą w Łodzi na 3 lata więzienia, pozbawienie praw publicznych i honorowych na okres 2 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa.