POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul Gdańska 13, 90-706 Łódź,
 • kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@muzeumtradycji.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonej w treści zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

POLITYKA COOKIES:

Kim jesteśmy

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

PRIVACY POLICY:

Pursuant to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (Official Journal of the European Union L 119 of May 4, 2016), you are hereby informed that:

 1.  The controller of your personal data is the Museum of Independence Traditions in Łódź, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź.
 2. You can contact the Data Protection Officer at the e-mail address: iod@muzeumtradycji.pl.
 3. Your personal data will be processed for the purposes of the performance of charter activities pursuant to Art. 6 sec. 1 letters a and e of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016, or based on prior consent to the extent and for the purposes determined in the consent.
 4. You have the right to to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of its processing, and the right to withdraw your consent at any time, without any effect on the compliance with the right to process data in case the processing was performed based on the consent before it was withdrawn.
 5. Your personal data will be stored for a period necessary to perform the objectives determined in point 3, and thereafter for a period and to the extent required by the applicable regulations.
 6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
 7. Your submission of personal data is obligatory based on the applicable regulations, and in other cases it is voluntary.
 8. Your personal data can be processed by automated means.

COOKIE POLICY

WHO WE ARE

The address of our website is https://radogoszcz1945.pl.

COMMENTS

When a visitor to our website leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, the IP address of the visitor, and the signature of their browser to help us detect spam.

The anonymised string of characters created based on your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify whether you are its user. The privacy policy of the Gravatar service can be found on https://automattic.com/privacy/. After you have submitted your comment, your profile picture is publicly displayed in the context of your comment.

MEDIA

If you are a registered user and upload pictures to the website, you should avoid uploading pictures with EXIF location tags. Visitors can download pictures from the website and read their full location data.

COOKIES

When you leave a comment on our website, you can choose to store your name, email address, and website address in cookie files, thanks to which when adding further comments the above information will be conveniently filled in. Cookies last a year.

If you visit the sign-in page, we create a temporary cookie to verify whether your browser accepts cookies. It does not contain any personal data and is removed as soon as the browser is closed.

When you sign in, we create a few more cookies necessary to store your sign-in data and selected screen options. Sign-in cookies last two days and screen option cookies last a year. If you check the “Remember me” option, the sign-in will expire after two weeks. When you sign out of your account, the sign-in cookies are deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal data but simply indicates the identifier of the article edited. It lasts one day.

 

EMBEDDING CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this website can include embedded content (such as videos, pictures, articles etc.). Embedded content from another website works analogously to visiting the website directly.

Websites can collect your data, use cookies, include additional, external tracking systems, and monitor your interaction with the embedded material, including monitoring your interaction with the embedded material if you have an account and have signed in to the given website.

 

WHO WE SHARE DATA WITH

If you request a password reset, your IP address will be attached to the message sent.

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?

If you leave a comment, its content and metadata will be stored for an indefinite period of time. Thanks to this we are able to recognise and accept further comments automatically, without submitting each of them for moderation.

We also store the personal data entered in the profile in the case of users who registered on our website (if any). Each user can access, correct, or delete their personal data at any time (except for the username which cannot be changed). Website administrators can also browse and modify this information.

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS TO YOUR DATA?

If you have a user’s account or have published comments on this website, you can request to receive a file with all your personal data we own, including all the data provided by you. You can also request all your personal data we own to be deleted. This does not concern the data we are obliged to store for administrative, legal, or safety reasons.

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

[/vc_column_text][/vc_column]

PRIVACY POLICY:

Pursuant to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (Official Journal of the European Union L 119 of May 4, 2016), you are hereby informed that:

 1.  The controller of your personal data is the Museum of Independence Traditions in Łódź, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź.
 2. You can contact the Data Protection Officer at the e-mail address: iod@muzeumtradycji.pl.
 3. Your personal data will be processed for the purposes of the performance of charter activities pursuant to Art. 6 sec. 1 letters a and e of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016, or based on prior consent to the extent and for the purposes determined in the consent.
 4. You have the right to to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of its processing, and the right to withdraw your consent at any time, without any effect on the compliance with the right to process data in case the processing was performed based on the consent before it was withdrawn.
 5. Your personal data will be stored for a period necessary to perform the objectives determined in point 3, and thereafter for a period and to the extent required by the applicable regulations.
 6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
 7. Your submission of personal data is obligatory based on the applicable regulations, and in other cases it is voluntary.
 8. Your personal data can be processed by automated means.

COOKIE POLICY

WHO WE ARE

The address of our website is https://radogoszcz1945.pl.

COMMENTS

When a visitor to our website leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, the IP address of the visitor, and the signature of their browser to help us detect spam.

The anonymised string of characters created based on your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify whether you are its user. The privacy policy of the Gravatar service can be found on https://automattic.com/privacy/. After you have submitted your comment, your profile picture is publicly displayed in the context of your comment.

MEDIA

If you are a registered user and upload pictures to the website, you should avoid uploading pictures with EXIF location tags. Visitors can download pictures from the website and read their full location data.

COOKIES

When you leave a comment on our website, you can choose to store your name, email address, and website address in cookie files, thanks to which when adding further comments the above information will be conveniently filled in. Cookies last a year.

If you visit the sign-in page, we create a temporary cookie to verify whether your browser accepts cookies. It does not contain any personal data and is removed as soon as the browser is closed.

When you sign in, we create a few more cookies necessary to store your sign-in data and selected screen options. Sign-in cookies last two days and screen option cookies last a year. If you check the “Remember me” option, the sign-in will expire after two weeks. When you sign out of your account, the sign-in cookies are deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal data but simply indicates the identifier of the article edited. It lasts one day.

 

EMBEDDING CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this website can include embedded content (such as videos, pictures, articles etc.). Embedded content from another website works analogously to visiting the website directly.

Websites can collect your data, use cookies, include additional, external tracking systems, and monitor your interaction with the embedded material, including monitoring your interaction with the embedded material if you have an account and have signed in to the given website.

 

WHO WE SHARE DATA WITH

If you request a password reset, your IP address will be attached to the message sent.

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?

If you leave a comment, its content and metadata will be stored for an indefinite period of time. Thanks to this we are able to recognise and accept further comments automatically, without submitting each of them for moderation.

We also store the personal data entered in the profile in the case of users who registered on our website (if any). Each user can access, correct, or delete their personal data at any time (except for the username which cannot be changed). Website administrators can also browse and modify this information.

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS TO YOUR DATA?

If you have a user’s account or have published comments on this website, you can request to receive a file with all your personal data we own, including all the data provided by you. You can also request all your personal data we own to be deleted. This does not concern the data we are obliged to store for administrative, legal, or safety reasons.

[/vc_row]

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

[/vc_column_text][/vc_column]

PRIVACY POLICY:

Pursuant to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (Official Journal of the European Union L 119 of May 4, 2016), you are hereby informed that:

 1.  The controller of your personal data is the Museum of Independence Traditions in Łódź, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź.
 2. You can contact the Data Protection Officer at the e-mail address: iod@muzeumtradycji.pl.
 3. Your personal data will be processed for the purposes of the performance of charter activities pursuant to Art. 6 sec. 1 letters a and e of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016, or based on prior consent to the extent and for the purposes determined in the consent.
 4. You have the right to to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of its processing, and the right to withdraw your consent at any time, without any effect on the compliance with the right to process data in case the processing was performed based on the consent before it was withdrawn.
 5. Your personal data will be stored for a period necessary to perform the objectives determined in point 3, and thereafter for a period and to the extent required by the applicable regulations.
 6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
 7. Your submission of personal data is obligatory based on the applicable regulations, and in other cases it is voluntary.
 8. Your personal data can be processed by automated means.

COOKIE POLICY

WHO WE ARE

The address of our website is https://radogoszcz1945.pl.

COMMENTS

When a visitor to our website leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, the IP address of the visitor, and the signature of their browser to help us detect spam.

The anonymised string of characters created based on your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify whether you are its user. The privacy policy of the Gravatar service can be found on https://automattic.com/privacy/. After you have submitted your comment, your profile picture is publicly displayed in the context of your comment.

MEDIA

If you are a registered user and upload pictures to the website, you should avoid uploading pictures with EXIF location tags. Visitors can download pictures from the website and read their full location data.

COOKIES

When you leave a comment on our website, you can choose to store your name, email address, and website address in cookie files, thanks to which when adding further comments the above information will be conveniently filled in. Cookies last a year.

If you visit the sign-in page, we create a temporary cookie to verify whether your browser accepts cookies. It does not contain any personal data and is removed as soon as the browser is closed.

When you sign in, we create a few more cookies necessary to store your sign-in data and selected screen options. Sign-in cookies last two days and screen option cookies last a year. If you check the “Remember me” option, the sign-in will expire after two weeks. When you sign out of your account, the sign-in cookies are deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal data but simply indicates the identifier of the article edited. It lasts one day.

 

EMBEDDING CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this website can include embedded content (such as videos, pictures, articles etc.). Embedded content from another website works analogously to visiting the website directly.

Websites can collect your data, use cookies, include additional, external tracking systems, and monitor your interaction with the embedded material, including monitoring your interaction with the embedded material if you have an account and have signed in to the given website.

 

WHO WE SHARE DATA WITH

If you request a password reset, your IP address will be attached to the message sent.

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?

If you leave a comment, its content and metadata will be stored for an indefinite period of time. Thanks to this we are able to recognise and accept further comments automatically, without submitting each of them for moderation.

We also store the personal data entered in the profile in the case of users who registered on our website (if any). Each user can access, correct, or delete their personal data at any time (except for the username which cannot be changed). Website administrators can also browse and modify this information.

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS TO YOUR DATA?

If you have a user’s account or have published comments on this website, you can request to receive a file with all your personal data we own, including all the data provided by you. You can also request all your personal data we own to be deleted. This does not concern the data we are obliged to store for administrative, legal, or safety reasons.

[/vc_row]

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

[/vc_column_text][/vc_column]

PRIVACY POLICY:

Pursuant to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (Official Journal of the European Union L 119 of May 4, 2016), you are hereby informed that:

 1.  The controller of your personal data is the Museum of Independence Traditions in Łódź, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź.
 2. You can contact the Data Protection Officer at the e-mail address: iod@muzeumtradycji.pl.
 3. Your personal data will be processed for the purposes of the performance of charter activities pursuant to Art. 6 sec. 1 letters a and e of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016, or based on prior consent to the extent and for the purposes determined in the consent.
 4. You have the right to to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of its processing, and the right to withdraw your consent at any time, without any effect on the compliance with the right to process data in case the processing was performed based on the consent before it was withdrawn.
 5. Your personal data will be stored for a period necessary to perform the objectives determined in point 3, and thereafter for a period and to the extent required by the applicable regulations.
 6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
 7. Your submission of personal data is obligatory based on the applicable regulations, and in other cases it is voluntary.
 8. Your personal data can be processed by automated means.

COOKIE POLICY

WHO WE ARE

The address of our website is https://radogoszcz1945.pl.

COMMENTS

When a visitor to our website leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, the IP address of the visitor, and the signature of their browser to help us detect spam.

The anonymised string of characters created based on your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify whether you are its user. The privacy policy of the Gravatar service can be found on https://automattic.com/privacy/. After you have submitted your comment, your profile picture is publicly displayed in the context of your comment.

MEDIA

If you are a registered user and upload pictures to the website, you should avoid uploading pictures with EXIF location tags. Visitors can download pictures from the website and read their full location data.

COOKIES

When you leave a comment on our website, you can choose to store your name, email address, and website address in cookie files, thanks to which when adding further comments the above information will be conveniently filled in. Cookies last a year.

If you visit the sign-in page, we create a temporary cookie to verify whether your browser accepts cookies. It does not contain any personal data and is removed as soon as the browser is closed.

When you sign in, we create a few more cookies necessary to store your sign-in data and selected screen options. Sign-in cookies last two days and screen option cookies last a year. If you check the “Remember me” option, the sign-in will expire after two weeks. When you sign out of your account, the sign-in cookies are deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal data but simply indicates the identifier of the article edited. It lasts one day.

 

EMBEDDING CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this website can include embedded content (such as videos, pictures, articles etc.). Embedded content from another website works analogously to visiting the website directly.

Websites can collect your data, use cookies, include additional, external tracking systems, and monitor your interaction with the embedded material, including monitoring your interaction with the embedded material if you have an account and have signed in to the given website.

 

WHO WE SHARE DATA WITH

If you request a password reset, your IP address will be attached to the message sent.

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?

If you leave a comment, its content and metadata will be stored for an indefinite period of time. Thanks to this we are able to recognise and accept further comments automatically, without submitting each of them for moderation.

We also store the personal data entered in the profile in the case of users who registered on our website (if any). Each user can access, correct, or delete their personal data at any time (except for the username which cannot be changed). Website administrators can also browse and modify this information.

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS TO YOUR DATA?

If you have a user’s account or have published comments on this website, you can request to receive a file with all your personal data we own, including all the data provided by you. You can also request all your personal data we own to be deleted. This does not concern the data we are obliged to store for administrative, legal, or safety reasons.

[/vc_row]

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

[/vc_column_text][/vc_column]

PRIVACY POLICY:

Pursuant to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (Official Journal of the European Union L 119 of May 4, 2016), you are hereby informed that:

 1.  The controller of your personal data is the Museum of Independence Traditions in Łódź, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź.
 2. You can contact the Data Protection Officer at the e-mail address: iod@muzeumtradycji.pl.
 3. Your personal data will be processed for the purposes of the performance of charter activities pursuant to Art. 6 sec. 1 letters a and e of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016, or based on prior consent to the extent and for the purposes determined in the consent.
 4. You have the right to to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of its processing, and the right to withdraw your consent at any time, without any effect on the compliance with the right to process data in case the processing was performed based on the consent before it was withdrawn.
 5. Your personal data will be stored for a period necessary to perform the objectives determined in point 3, and thereafter for a period and to the extent required by the applicable regulations.
 6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
 7. Your submission of personal data is obligatory based on the applicable regulations, and in other cases it is voluntary.
 8. Your personal data can be processed by automated means.

COOKIE POLICY

WHO WE ARE

The address of our website is https://radogoszcz1945.pl.

COMMENTS

When a visitor to our website leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, the IP address of the visitor, and the signature of their browser to help us detect spam.

The anonymised string of characters created based on your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify whether you are its user. The privacy policy of the Gravatar service can be found on https://automattic.com/privacy/. After you have submitted your comment, your profile picture is publicly displayed in the context of your comment.

MEDIA

If you are a registered user and upload pictures to the website, you should avoid uploading pictures with EXIF location tags. Visitors can download pictures from the website and read their full location data.

COOKIES

When you leave a comment on our website, you can choose to store your name, email address, and website address in cookie files, thanks to which when adding further comments the above information will be conveniently filled in. Cookies last a year.

If you visit the sign-in page, we create a temporary cookie to verify whether your browser accepts cookies. It does not contain any personal data and is removed as soon as the browser is closed.

When you sign in, we create a few more cookies necessary to store your sign-in data and selected screen options. Sign-in cookies last two days and screen option cookies last a year. If you check the “Remember me” option, the sign-in will expire after two weeks. When you sign out of your account, the sign-in cookies are deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal data but simply indicates the identifier of the article edited. It lasts one day.

 

EMBEDDING CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this website can include embedded content (such as videos, pictures, articles etc.). Embedded content from another website works analogously to visiting the website directly.

Websites can collect your data, use cookies, include additional, external tracking systems, and monitor your interaction with the embedded material, including monitoring your interaction with the embedded material if you have an account and have signed in to the given website.

 

WHO WE SHARE DATA WITH

If you request a password reset, your IP address will be attached to the message sent.

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?

If you leave a comment, its content and metadata will be stored for an indefinite period of time. Thanks to this we are able to recognise and accept further comments automatically, without submitting each of them for moderation.

We also store the personal data entered in the profile in the case of users who registered on our website (if any). Each user can access, correct, or delete their personal data at any time (except for the username which cannot be changed). Website administrators can also browse and modify this information.

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS TO YOUR DATA?

If you have a user’s account or have published comments on this website, you can request to receive a file with all your personal data we own, including all the data provided by you. You can also request all your personal data we own to be deleted. This does not concern the data we are obliged to store for administrative, legal, or safety reasons.

[/vc_row]

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

[/vc_column_text][/vc_column]

PRIVACY POLICY:

Pursuant to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (Official Journal of the European Union L 119 of May 4, 2016), you are hereby informed that:

 1.  The controller of your personal data is the Museum of Independence Traditions in Łódź, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź.
 2. You can contact the Data Protection Officer at the e-mail address: iod@muzeumtradycji.pl.
 3. Your personal data will be processed for the purposes of the performance of charter activities pursuant to Art. 6 sec. 1 letters a and e of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016, or based on prior consent to the extent and for the purposes determined in the consent.
 4. You have the right to to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of its processing, and the right to withdraw your consent at any time, without any effect on the compliance with the right to process data in case the processing was performed based on the consent before it was withdrawn.
 5. Your personal data will be stored for a period necessary to perform the objectives determined in point 3, and thereafter for a period and to the extent required by the applicable regulations.
 6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
 7. Your submission of personal data is obligatory based on the applicable regulations, and in other cases it is voluntary.
 8. Your personal data can be processed by automated means.

COOKIE POLICY

WHO WE ARE

The address of our website is https://radogoszcz1945.pl.

COMMENTS

When a visitor to our website leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, the IP address of the visitor, and the signature of their browser to help us detect spam.

The anonymised string of characters created based on your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify whether you are its user. The privacy policy of the Gravatar service can be found on https://automattic.com/privacy/. After you have submitted your comment, your profile picture is publicly displayed in the context of your comment.

MEDIA

If you are a registered user and upload pictures to the website, you should avoid uploading pictures with EXIF location tags. Visitors can download pictures from the website and read their full location data.

COOKIES

When you leave a comment on our website, you can choose to store your name, email address, and website address in cookie files, thanks to which when adding further comments the above information will be conveniently filled in. Cookies last a year.

If you visit the sign-in page, we create a temporary cookie to verify whether your browser accepts cookies. It does not contain any personal data and is removed as soon as the browser is closed.

When you sign in, we create a few more cookies necessary to store your sign-in data and selected screen options. Sign-in cookies last two days and screen option cookies last a year. If you check the “Remember me” option, the sign-in will expire after two weeks. When you sign out of your account, the sign-in cookies are deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal data but simply indicates the identifier of the article edited. It lasts one day.

 

EMBEDDING CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this website can include embedded content (such as videos, pictures, articles etc.). Embedded content from another website works analogously to visiting the website directly.

Websites can collect your data, use cookies, include additional, external tracking systems, and monitor your interaction with the embedded material, including monitoring your interaction with the embedded material if you have an account and have signed in to the given website.

 

WHO WE SHARE DATA WITH

If you request a password reset, your IP address will be attached to the message sent.

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?

If you leave a comment, its content and metadata will be stored for an indefinite period of time. Thanks to this we are able to recognise and accept further comments automatically, without submitting each of them for moderation.

We also store the personal data entered in the profile in the case of users who registered on our website (if any). Each user can access, correct, or delete their personal data at any time (except for the username which cannot be changed). Website administrators can also browse and modify this information.

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS TO YOUR DATA?

If you have a user’s account or have published comments on this website, you can request to receive a file with all your personal data we own, including all the data provided by you. You can also request all your personal data we own to be deleted. This does not concern the data we are obliged to store for administrative, legal, or safety reasons.

[/vc_row]

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

[/vc_column_text][/vc_column]

PRIVACY POLICY:

Pursuant to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (Official Journal of the European Union L 119 of May 4, 2016), you are hereby informed that:

 1.  The controller of your personal data is the Museum of Independence Traditions in Łódź, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź.
 2. You can contact the Data Protection Officer at the e-mail address: iod@muzeumtradycji.pl.
 3. Your personal data will be processed for the purposes of the performance of charter activities pursuant to Art. 6 sec. 1 letters a and e of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016, or based on prior consent to the extent and for the purposes determined in the consent.
 4. You have the right to to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of its processing, and the right to withdraw your consent at any time, without any effect on the compliance with the right to process data in case the processing was performed based on the consent before it was withdrawn.
 5. Your personal data will be stored for a period necessary to perform the objectives determined in point 3, and thereafter for a period and to the extent required by the applicable regulations.
 6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
 7. Your submission of personal data is obligatory based on the applicable regulations, and in other cases it is voluntary.
 8. Your personal data can be processed by automated means.

COOKIE POLICY

WHO WE ARE

The address of our website is https://radogoszcz1945.pl.

COMMENTS

When a visitor to our website leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, the IP address of the visitor, and the signature of their browser to help us detect spam.

The anonymised string of characters created based on your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify whether you are its user. The privacy policy of the Gravatar service can be found on https://automattic.com/privacy/. After you have submitted your comment, your profile picture is publicly displayed in the context of your comment.

MEDIA

If you are a registered user and upload pictures to the website, you should avoid uploading pictures with EXIF location tags. Visitors can download pictures from the website and read their full location data.

COOKIES

When you leave a comment on our website, you can choose to store your name, email address, and website address in cookie files, thanks to which when adding further comments the above information will be conveniently filled in. Cookies last a year.

If you visit the sign-in page, we create a temporary cookie to verify whether your browser accepts cookies. It does not contain any personal data and is removed as soon as the browser is closed.

When you sign in, we create a few more cookies necessary to store your sign-in data and selected screen options. Sign-in cookies last two days and screen option cookies last a year. If you check the “Remember me” option, the sign-in will expire after two weeks. When you sign out of your account, the sign-in cookies are deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal data but simply indicates the identifier of the article edited. It lasts one day.

 

EMBEDDING CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this website can include embedded content (such as videos, pictures, articles etc.). Embedded content from another website works analogously to visiting the website directly.

Websites can collect your data, use cookies, include additional, external tracking systems, and monitor your interaction with the embedded material, including monitoring your interaction with the embedded material if you have an account and have signed in to the given website.

 

WHO WE SHARE DATA WITH

If you request a password reset, your IP address will be attached to the message sent.

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?

If you leave a comment, its content and metadata will be stored for an indefinite period of time. Thanks to this we are able to recognise and accept further comments automatically, without submitting each of them for moderation.

We also store the personal data entered in the profile in the case of users who registered on our website (if any). Each user can access, correct, or delete their personal data at any time (except for the username which cannot be changed). Website administrators can also browse and modify this information.

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS TO YOUR DATA?

If you have a user’s account or have published comments on this website, you can request to receive a file with all your personal data we own, including all the data provided by you. You can also request all your personal data we own to be deleted. This does not concern the data we are obliged to store for administrative, legal, or safety reasons.

[/vc_row]

Adres naszej strony internetowej to: https://radogoszcz1945.pl.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

[/vc_column_text][/vc_column]

PRIVACY POLICY:

Pursuant to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (Official Journal of the European Union L 119 of May 4, 2016), you are hereby informed that:

 1.  The controller of your personal data is the Museum of Independence Traditions in Łódź, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź.
 2. You can contact the Data Protection Officer at the e-mail address: iod@muzeumtradycji.pl.
 3. Your personal data will be processed for the purposes of the performance of charter activities pursuant to Art. 6 sec. 1 letters a and e of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016, or based on prior consent to the extent and for the purposes determined in the consent.
 4. You have the right to to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of its processing, and the right to withdraw your consent at any time, without any effect on the compliance with the right to process data in case the processing was performed based on the consent before it was withdrawn.
 5. Your personal data will be stored for a period necessary to perform the objectives determined in point 3, and thereafter for a period and to the extent required by the applicable regulations.
 6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.
 7. Your submission of personal data is obligatory based on the applicable regulations, and in other cases it is voluntary.
 8. Your personal data can be processed by automated means.

COOKIE POLICY

WHO WE ARE

The address of our website is https://radogoszcz1945.pl.

COMMENTS

When a visitor to our website leaves a comment, we collect the data visible in the comment form, the IP address of the visitor, and the signature of their browser to help us detect spam.

The anonymised string of characters created based on your email address (the so-called hash) can be sent to the Gravatar service to verify whether you are its user. The privacy policy of the Gravatar service can be found on https://automattic.com/privacy/. After you have submitted your comment, your profile picture is publicly displayed in the context of your comment.

MEDIA

If you are a registered user and upload pictures to the website, you should avoid uploading pictures with EXIF location tags. Visitors can download pictures from the website and read their full location data.

COOKIES

When you leave a comment on our website, you can choose to store your name, email address, and website address in cookie files, thanks to which when adding further comments the above information will be conveniently filled in. Cookies last a year.

If you visit the sign-in page, we create a temporary cookie to verify whether your browser accepts cookies. It does not contain any personal data and is removed as soon as the browser is closed.

When you sign in, we create a few more cookies necessary to store your sign-in data and selected screen options. Sign-in cookies last two days and screen option cookies last a year. If you check the “Remember me” option, the sign-in will expire after two weeks. When you sign out of your account, the sign-in cookies are deleted.

If you modify or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal data but simply indicates the identifier of the article edited. It lasts one day.

 

EMBEDDING CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this website can include embedded content (such as videos, pictures, articles etc.). Embedded content from another website works analogously to visiting the website directly.

Websites can collect your data, use cookies, include additional, external tracking systems, and monitor your interaction with the embedded material, including monitoring your interaction with the embedded material if you have an account and have signed in to the given website.

 

WHO WE SHARE DATA WITH

If you request a password reset, your IP address will be attached to the message sent.

 

HOW LONG DO WE STORE YOUR DATA?

If you leave a comment, its content and metadata will be stored for an indefinite period of time. Thanks to this we are able to recognise and accept further comments automatically, without submitting each of them for moderation.

We also store the personal data entered in the profile in the case of users who registered on our website (if any). Each user can access, correct, or delete their personal data at any time (except for the username which cannot be changed). Website administrators can also browse and modify this information.

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS TO YOUR DATA?

If you have a user’s account or have published comments on this website, you can request to receive a file with all your personal data we own, including all the data provided by you. You can also request all your personal data we own to be deleted. This does not concern the data we are obliged to store for administrative, legal, or safety reasons.

[/vc_row]