8 marca 1946 r. dokonano oględzin dowodów dostarczonych przez komórkę dzielnicową Polskiej Partii Robotniczej dzielnicy Radogoszcz, zabezpieczonych tuż po likwidacji więzienia. Wśród zgromadzonych przedmiotów znalazły się portfele, dokumenty, listy, fotografie, książeczki do nabożeństwa, medaliki, papierośnice. Noszące ślady pożaru rzeczy osobiste dostarczały śledczym informacji o przebiegu likwidacji więzienia i tożsamości ofiar tej akcji. Opowiadały też osobiste historie mężczyzn, do których należały, świadczyły o ich życiu, sprawach, miłości i rodzinie, pracy, planach i aspiracjach.

PRZEDMIOTY

ZDJĘCIA

LISTY

POCZTÓWKI

DOKUMENTY

INNE