W czasie kiedy Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze sądził najważniejszych dygnitarzy reżimu Adolfa Hitlera, w Polsce trwały dochodzenia i procesy w sprawie zbrodni wojennych popełnianych na narodzie polskim w okresie niemieckiej okupacji. Powołany 22 stycznia 1946 r. Najwyższy Trybunał Narodowy miał za zadanie osądzić najważniejszych niemieckich zbrodniarzy wojennych na ziemiach polskich. Jego wyrokiem został skazany na śmierć m.in. były namiestnik Kraju Warty – Arthur Greiser, który odpowiedział również za przestępstwa popełniane w radogoskim więzieniu. Sądy Specjalne Karne miały za zadanie wymierzenie sprawiedliwości szeregowym przedstawicielom niemieckiego aparatu administracji i przymusu oraz ich kolaborantom. To przed ich obliczem w ciągu kolejnych lat po wojnie stawiani byli strażnicy Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz, byli więźniowie funkcyjni oraz współpracownicy hitlerowskiej placówki.

Procesy radogoskie 1945-1949

WYDARZENIA

***

12 września 1944 r.
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o powołaniu Specjalnych Sądów Karnych dla ukarania zbrodniarzy hitlerowskich odpowiedzialnych za przestępstwa popełniane na ludności cywilnej ziem polskich w okresie niemieckiej okupacji.

3 marca 1945 r.
Wyrok dożywotniego więzienia dla Junga, byłego strażnika więzienia na Radogoszczu. Wyrok zmieniono na 15 lat pozbawienia wolności. Jung został zwolniony przedterminowo 11 grudnia 1956 r.

15 marca 1945 r.
Wyrok 12 lat pozbawienia wolności dla Gustawa Krygiera vel Krugiera, byłego strażnika Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz.

15 kwietnia 1945 r.
Wyrok 12 lat pozbawienia wolności dla Edmunda-Ottona Lange, strażnika i szefa zmiany więzienia na Radogoszczu. Wyrok umorzono z powodu choroby 12 stycznia 1949 r.

17 lipca 1945 r.
Wyrok 3 lat pozbawienia wolności dla Oskara Mittmanna. Skazany został zwolniony przedterminowo 5 marca 1948 r.

15 grudnia 1945 r.
Wyrok śmierci w sprawie Adolfa Adlera vel Orłowskiego, byłego strażnika więzienia na Radogoszczu. Wyrok wykonano 22 marca 1946 r.

28 grudnia 1945 r.
Wyrok 10 lat pozbawienia wolności dla Johanna Hoffmana vel Hormana, zaopatrzeniowca w więzieniu na Radogoszczu.

22 stycznia 1946 r.
Powołanie Najwyższego Trybunału Narodowego dla osądzenia zbrodni niemieckich popełnianych na ziemiach polskich w latach 1939-1945.

25 lutego 1946 r.
Wyrok śmierci w sprawie Pawła Bergmana, byłego strażnika więzienia na Radogoszczu. Wyrok wykonano 26 marca 1946 r.
25 lutego 1946 r.
Wyrok śmierci w sprawie Jana Fuchlera, byłego strażnika więzienia na Radogoszczu, zamieniony następnie na karę 15 lat pozbawienia wolności. Fuchler został zwolniony przedterminowo 7 maja 1954 r.

14-17 maja 1946 r.
Wyrok uniewinniający w sprawie Stanisława Baśko, komendanta sali w więzieniu na Radogoszczu.

9 lipca 1946 r.
Wyrok śmierci w sprawie Arthura Greisera, byłego namiestnika Kraju Warty. Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane w więzieniu na Radogoszczu była elementem aktu oskarżenia Greisera.

21 lipca 1946 r.
Egzekucja Arthura Greisera, byłego namiestnika Kraju Warty. Został stracony przez powieszenie, o godzinie 7.00, w obecności tysięcy osób zgromadzonych na stoku poznańskiej Cytadeli. Była to ostatnia publiczna egzekucja w Polsce.

Sierpień / wrzesień 1946 r.
Proces Röstera vel Rostara, byłego strażnika w więzieniu na Radogoszczu.

12 września 1946 r.
Wyrok śmierci w sprawie Waltera Pelzhausena, byłego komendanta Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz.

14 października 1946 r.
Wyrok w sprawie Hermana Williego, byłego strażnika więzienia na Radogoszczu, skazujący go na 3 lata pozbawienia wolności.

21 października 1946 r.
Wyrok 3 lat pozbawienia wolności w sprawie Alfonsa Mitleinera, byłego więzienia na Radogoszczu.

28 lipca 1947 r.
Wyrok 3 lat pozbawienia wolności w sprawie Konstantego Misiona, byłego więźnia funkcyjnego na Radogoszczu.

17 listopada 1947 r.
Wyrok uniewinniający w sprawie Józefa Zawierki, komendanta sali w więzieniu na Radogoszczu.

1 marca 1948 r.
Egzekucja Waltera Pelzhausena, byłego komendanta Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz.

1948 r.
Wyrok pozbawienia wolności dla Emila Jaranowskiego vel Jahrmanna, byłego strażnika więzienia na Radogoszczu.

02 marca 1949 r.
Wyrok dożywotniego więzienia dla Rudolfa Leuna. Skazany został zwolniony przedterminowo 17 czerwca 1947 r.

1949 r.
Wyrok dla Mühlera vel Möllera, zastępcy komendanta Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz.