NAGRANIE 3

Pomścimy męczenników Radogoszcza!

W niedzielę, dnia 28 stycznia 1945 r., odbyła się w Radogoszczu uroczysta msza polowa z udziałem przedstawicieli władz oraz Armii Czerwonej i Wojska Polskiego.

Pod murami miejsca kaźni ustawiony został ołtarz polowy. Umęczony Chrystus na krzyżu, patron wszystkich niewinnie cierpiących, wznosił się wysoko ponad głowami tłumnie zebranej ludności.

Napisy: „Pomścimy męczenników Radogoszcza”, „Proletariat pomści ofiary Majdanka”, „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz”, „Śmierć zbójom faszystowskim”, „Śmierć oprawcom hitlerowskim”, „Marsz na Berlin” – były wykładnikiem uczuć uczestników manifestacji.

Następnie głos zabrał generał Mochnacki: „Któż opisze, któż opowie o znęcaniach się hitleryzmu nad bezbronnym narodem polskim. Słowa są za blade, aby oddać niewiarygodne bestialstwa oprawców. W każdej niemal rodzinie polskiej brzmi płacz za utraconymi bliskimi. Ale sprawiedliwości stanie się zadość, gdyż bohaterskie Wojsko Polskie w sojuszu z Armią Czerwoną pomści swoje krzywdy.

Spontanicznym okrzykom nie było końca: „Niech żyje Armia Czerwona, wybawicielka Polski”, „Niech żyje Wojsko Polskie”, „Niech żyje robotnicza Łódź”!

Oddziały wojskowe oddały cześć męczennikom. Zagrzmiały 24 salwy armatnie. Ciała zamordowanych pokryte zostały kwiatami. Wzruszony do głębi zebrany lud zaintonował „Rotę”.

Fragment relacji prasowej z mszy świętej odprawionej na terenie spalonego więzienia na Radogoszczu 28 stycznia 1945 r. w intencji ofiar Masakry Radogoskiej.

WRÓĆ DO SALI 3