NAGRANIE 4

Dnia 8 marca 1946 r. Sędzia Śledczy III rejonu Sądu Okręgowego w Łodzi dokonał oględzin dowodów nadesłanych przez komórkę dzielnicową Polskiej Partii Robotniczej-dzielnica Radogoszcz – a zabezpieczonych do tej pory przez Aktyw Partii. Dowody te przez Aktyw partii zostały znalezione na terenie obozu w Radogoszczu, wśród zwęglonych stosów ciał i rumowiska obozu. Oględziny wykazały co następuje:

Koperta nr 1: zawiera papierośnicę, koloru żółtego, przepaloną, wewnątrz papierośnicy znajduje się kartka o nadpalonych brzegach, na kartce ołówkiem napisane następujące słowa:” Rutkowski Ignacy, Lowenstadt”;

Koperta nr 2: zawiera skórzaną torbę, skóra portmonetki zesztywniała nadpalona;

Koperta nr 3: zawiera 4 portfele, czarne skórzane, puste;

Koperta nr 4: skórzaną portmonetka koloru czerwonego, spalona w połowie;

Koperta nr 5: portmonetka płócienna, koloru białego w stanie mocno pobrudzonym, klapka portmonetki zahaftowana, portmonetka zapinana na metalowy zatrzask;

Koperta nr 6: 41 sztuk fotografii o nadpalonych brzegach;

Koperta nr 7: książka do nabożeństwa p. t. „Ogień Miłości Jezusa Chrystusa” w skórzanej oprawie, w stanie nadpalonym;

Koperta nr 8: portmonetka czerwona, nadpalona, w portmonetce skruszały kawałek chleba;

Koperta nr 9: skórzana papierośnica czy portmonetka, w stanie nadpalonym, wewnątrz znajduje się nadpalony kawałek papieru w kolorze białym z niebieskim deseniem;

Koperta nr 10: zawiera portmonetkę skórzaną tzw. podkówkę, w stanie znacznego zabrudzenia, wewnątrz portmonetki znajduje się reszta druczku Wydziału Ewidencji Ludności, a będącym zawiadomieniem o zawarciu małżeństwa z maja 1943 r.;

Koperta nr 11: zawiera papierośnicę sczerniałą od przepalenia, zardzewiałą, pierwotny kolor nie do ustalenia, na jednej z wierzchnich części przyklejone kawałki brudnych szmatek czarnych;

Koperta nr 12: zawiera 24 fotografie mężczyzn i kobiet N.N. w stanie częściowo uszkodzonym przez nadpalenie;

Koperta nr 13: zawiera 20 fotografii mężczyzn i kobiet, w stanie częściowego, nadpalenia 3 fotografie z napisem „Zdzisław Nit”, „na pamiątkę Zdzisiowi” „ojciec Zdzisław Nita”;

Koperta nr 14: zawiera zdjęcie uliczne, przedstawiające 2 kobiety-według notatki odręcznej znajdującej się w kopercie fotografia ta miała znajdować się u Władysława Wosika;

Koperta nr 15: zawiera portfel skórzany czarny, w stanie zniszczonym, wewnątrz szereg dokumentów na nazwisko Tadeusz Sowiński, fotografie, listy.

Na tym protokół zakończono.

_Okręgowy Sędzia Śledczy,
S. Krzyżanowska

Oględziny dowodów rzeczowych dokonane 8 marca 1946 r. w imieniu sędziego śledczego III rejonu Sądu Okręgowego w Łodzi przez asesor S. Krzyżanowską, a dostarczone przez Komórkę Dzielnicową Radogoszcz – Polskiej Partii Robotniczej, obejmujące przedmioty znalezione po likwidacji więzienia na Radogoszczu 19 stycznia 1945 r.

_
AIPN, sygn. Ld 498/28, Sąd Okręgowy w Łodzi. Akta prokuratorskie w sprawie przeciwko: Pelzhausen Walter, t. 4, s. 202

WRÓĆ DO SALI 1