NAGRANIE 3

Do ob. Pełnomocnika Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża
W związku z prowadzonym przeze mnie śledztwem w spraw. Spalenia obozu na Radogoszczu dwukrotnie dokonywałam oględzin terenu obozu.

Stwierdziłam m. in. że na terenie obozu, wewnątrz spalonego gmachu i na podwórzu, znajduje się jeszcze pewna ilość niepogrzebanych kości ludzkich. Wobec powyższego oraz ze względu na konieczność pogrzebania tych resztek ludzkich nie tylko przez czynniki oficjalne, w trybie administracyjnym- zapytuję ob. Pełnomocnika Okręgu Czerwonego Krzyża jako organizacji społecznej czy nie podjąłby się pochowania tych kości.

Podkreślam, że nie jest absolutnie moim zamiarem urządzanie powtórne manifestacyjnego pogrzebu. W razie o ile Czerwony Krzyż podejmie się dopilnowania technicznej strony pogrzebu –proszę o podanie mi godziny i dnia pogrzebu, dla wysłania przedstawiciela Sądu na pogrzeb.

_Okręgowy Sędzia Śledczy,
S. Krzyżanowska

Pismo asesor sądowej S. Krzyżanowskiej w imieniu sędziego okręgowego śledczego do pełnomocnika okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi w kwestii pochowania niepogrzebanych szczątków ludzkich z terenu byłego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz.

_
AIPN, sygn. Ld 498/28, Sąd Okręgowy w Łodzi. Akta prokuratorskie w sprawie przeciwko: Pelzhausen Walter, t. 4, s. 213

WRÓĆ DO SALI 1