NAGRANIE 2

Dnia 26 lutego i dnia 20 marca 1946 r. Sędzia Śledczy III-go rejonu w Łodzi dokonał oględzin sądowych miejsca, gdzie w okresie okupacji znajdował się obóz t. zw. obóz na Radogoszczu mieści się na skrzyżowaniu ulicy Szosa Zgierska i ulic im. Gen. Sowińskiego na terenie dawnej posesji fabrycznej Abego. Teren obozu miesi się na przestrzeni około 10.000 m. kw. jest otoczony murowanym parkanem wysokości 3-4 m. Mur podwyższony jest przez druty kolczaste rozpięte w 6-7 pasmach. (…). W 4-ch narożnikach znajdują 4 budki wartownicze. Budki są murowane, oszklone zbudowane na murze wysokości IX –go piętra. Na terenie placu znajdują się trzy drzewa oraz dwa kompleksy budynków. Licząc po prawej stronie od wejścia przy ul. Sowińskiego –znajdują się resztki spalonego budynku będącego głównym gmachem obozu. Przy murze już za budynkiem głównym obozu znajduje się oddzielny parterowy budynek. Mury tego budynku są niezniszczone tylko wewnętrzne urządzenia i instalacje w stanie całkowitego zniszczenia. (…). Główny budynek obozu stanowiły dwa gmachy: jeden parterowy drugi 3 –piętrowy, połączone z sobą wewnętrznymi przejściami. Obecny stan budynku 3-piętrowego jest następujący: zachowały się jedynie zewnętrzne ściany, w dwu narożnikach sięgające 2-go piętra (…) Mury wewnętrzne, stropy, uległy całkowitemu zniszczeniu, przedstawiają obecnie stos gruzów. (…) W parterowym budynku jak widać z resztek instalacji: paleniska kuchenne, kadzie do zmywania, naczynie blaszane, resztki konstrukcji centralnego ogrzewania i pryszniców, kamera dezynfekcyjna-znajdowała się gospodarcza część obozu (…) Jak widać z obecnego stanu budynku, nie uległ on spaleniu. Dach pokrywający ten budynek jest również do połowy zniszczony, ale nie przez ogień . W tymże budynku znajdują się na ziemi resztki ubrań, oraz kilkadziesiąt starych emaliowanych misek. Na podwórzu przed oknami parterowego budynku leżą zwietrzałe i zczerniałe od wpływów atmosferycznych kości przypominające wyglądem kości ludzkie. Na terenie obozu w odległości 3-4 m od bramy na lewo znajduję się mogiła i krzyż drewniany. Teren obozu jest zupełnie niezabezpieczony, dostępny dla osób postronnych. Brama furtka otwarte szeroko. Na bramie tablica z następującym napisem: „Ministerstwo Kultury i Sztuki., Wydział Muzeów i Pomników Martyrologii Polskiej: Miejsce zbrodni niemieckich zarezerwowane dla uczczenia męczeństwa Polaków. Wszelkie naruszanie pierwotnego stanu tego miejsca surowo wzbronione”.
Na tym oględziny zakończono.

_Sędzia Śledczy,
S. Krzyżanowska

Protokół oględzin sądowych miejsca zbrodni, budynków dawnego więzienia na Radogoszczu, przeprowadzonych w dniach: 26 lutego i 20 marca 1946 r. w imieniu sędziego śledczego III Rejonu Sądu Okręgowego w Łodzi przez asesor sądową S. Krzyżanowską.

_
AIPN, sygn. Ld 498/28, Sąd Okręgowy w Łodzi. Akta prokuratorskie w sprawie przeciwko: Pelzhausen Walter, t. 4, s. 208-209

WRÓĆ DO SALI 1