Skip to main content

25 lutego 1946 r. – Wyrok J. Fuchlera

Wyrok śmierci w sprawie Jana Fuchlera, byłego strażnika więzienia na Radogoszczu, zamieniony następnie na karę 15 lat pozbawienia wolności. Fuchler został zwolniony przedterminowo 7 maja 1954 r.

Close Menu