Skip to main content

22 stycznia 1946 r. – powołanie NTN

Powołanie Najwyższego Trybunału Narodowego dla osądzenia zbrodni niemieckich popełnianych na ziemiach polskich w latach 1939-1945.

Close Menu

MATERIAŁ JEST CHRONIONY RAWEM AUTORSKIM.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych zbiorów, skontaktuj się z nami:
l.majewska@muzeumtradycji.pl