Skip to main content

12 września 1944 r. – Dekret PKWN

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o powołaniu Specjalnych Sądów Karnych dla ukarania zbrodniarzy hitlerowskich odpowiedzialnych za przestępstwa popełniane na ludności cywilnej ziem polskich w okresie niemieckiej okupacji.

Close Menu