NAGRANIE 1

W dniu 18 lutego 1945 na Radogoszczu odbył się uroczysty pogrzeb ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa, spalonych w tutejszym więzieniu koncentracyjnym. Doczesne szczątki bojowników wolności zostały przetransportowane wozami ubranymi zielenią na sąsiedni cmentarz, gdzie złożono je w dwu wielkich, bratnich mogiłach. Już od wczesnego ranka gromadziły się tłumy z Radogoszcza, Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa i innych sąsiednich wsi i miasteczek, by wziąć udział w tym manifestacyjnym pogrzebie. Prawie cała Łódź i powiat łódzki wzięły udział w tej żałobnej uroczystości.

Po nabożeństwie kapłan w otoczeniu delegacji udał się na teren więzienia, gdzie dokonał poświęcenia prochów tych spalonych, którzy bestialstwem niemieckim zamienieni zostali w prawdziwy popiół święty. Następnie udano się do jednej z sal, gdzie ustawione były trumny symboliczne ze szczątkami ofiar. Po odprawieniu egzekwii ruszył kondukt żałobny na cmentarz, gdzie w otwartych mogiłach leżą ułożeni jeden przy drugim pomordowani w tak bestialski sposób niewinni ludzie.

Relacja z pogrzebu ofiar Masakry Radogoskiej, który odbył się 18 lutego 1945 r.na cmentarzu św. Rocha, sporządzona dla Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Łodzi.

WRÓĆ DO SALI 3