Zenon Golczyński

Zenon Golczyński urodził się 24 maja 1907 r. w Białej Górze (gmina Gostów, powiat Łęczyca), jako syn Maksymiliana i Stanisławy z domu Nowakowskiej.
Był absolwentem prywatnego gimnazjum A. Zimowskiego.
Dyplom lekarski uzyskał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 28 października 1933 r., pracując tam również jako asystent u prof. Januszkiewicza.

Zenon Golczyński

Urodził się 24 maja 1907 r. w Białej Górze (gmina Gostów, powiat Łęczyca), jako syn Maksymiliana i Stanisławy z domu Nowakowskiej.
Był absolwentem prywatnego gimnazjum A. Zimowskiego.
Dyplom lekarski uzyskał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 28 października 1933 r., pracując tam również jako asystent u prof. Januszkiewicza.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako lekarz wojskowy. Pod okupacją zaangażował się w konspirację, od 1942 r. pełniąc funkcję szefa sanitarnego okręgu AK w Łodzi. Pracował początkowo jako lekarz w Arbeitsamcie, z czasem uzyskując zgodę władz okupacyjnych na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej przy ul. Bolesława Limanowskiego 115, a następnie przy ul. Rzgowskiej 187 i ul. Sarmackiej, co prawdopodobnie miało stanowić przykrywkę dla jego działalności niepodległościowej. Aresztowany pod zarzutem udziału w konspiracji trafił początkowo do siedziby Gestapo przy ul. Anstadta, a następnie do więzienia przy ul. Sterlinga.

W grudniu 1944 r. został przewieziony na Radogoszcz. Zginął w trakcie likwidacji więzienia 17/18 stycznia 1945 r. Jego rodzina odnalazła i zidentyfikowała ciało wśród ofiar masakry.
Zenon Golczyński został pochowany na cmentarzu św. Rocha w Łodzi.

 

ZOBACZ ZGROMADZONE MATERIAŁY
DOTYCZĄCE TEJ POSTACI

Fragment nadpalonego niemieckiego dokumentu, odnalezionego na terenie radogoskiego więzienia w styczniu 1945 r., należący do zamordowanego dra Zenona Golczyńskiego. W lewym rogu widoczna pieczątka lekarska.

MTN, sygn. A-3964/14/5

Notatka prasowa zawierająca imiona i nazwiska osób zamordowanych w nocy z 17/18 stycznia 1945 r. na terenie radogoskiego więzienia, których ciała zostały rozpoznane i pochowane przez rodzinę na własny koszt.
Wśród osób wymienionych znajduje się dr Zenon Golczyński.

Dziennik Łódzki” z dn. 31.10.1946 r., nr 300, s. 4

Licencja na wykonywanie zawodu lekarza wystawiona przez niemieckie władze okupacyjne doktorowi Zenonowi Golczyńskiemu, 8 listopada 1942 r.

AAN, Zbiór akt osobowych lekarzy Niemców i Ukraińców, sygn. 775, s. 3

Kwestionariusz osobowy dra Zenona Golczyńskiego, uwierzytelniony jego pieczątką oraz podpisem. Dokument niedatowany.

AAN, Zbiór akt osobowych lekarzy Niemców i Ukraińców, sygn. 775, s. 8

Odpis dyplomu uzyskania tytułu doktora przez Zenona Golczyńskiego w Wilnie 27 czerwca 1931 r., przetłumaczony z łaciny na język niemiecki. 6 sierpnia 1941 r.

AAN, Zbiór akt osobowych lekarzy Niemców i Ukraińców, sygn. 775, s. 12-13

Kwestionariusz osobowy dotyczący rodziców dra Zenona Golczyńskiego, sporządzony dla niemieckiej administracji. Dokument niedatowany.

AAN, Zbiór akt osobowych lekarzy Niemców i Ukraińców, sygn. 775, s. 17-18

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·