Tadeusz Sowiński

Tadeusz Sowiński urodził się 26 czerwca 1922 r. w Tarnowie, jako syn Janiny i Tadeusza. Po wybuchu wojny pracował w Tarnowie jako ślusarz, a potem magazynier. Sytuację mieszkańców wschodnich ziem Rzeczypospolitej skomplikowała w 1941 r. agresja Hitlera na ZSRR. Tadeusz Sowiński, wysiedlony wraz z rodziną z domu w Kamionce Strumiłowej, początkowo pozostał w Tarnowie, prowadząc sklep z przyrządami kuchennymi.

Tadeusz Sowiński

Tadeusz Sowiński urodził się 26 czerwca 1922 r. w Tarnowie, jako syn Janiny i Tadeusza. Po wybuchu wojny pracował w Tarnowie jako ślusarz, a potem magazynier. Sytuację mieszkańców wschodnich ziem Rzeczypospolitej skomplikowała w 1941 r. agresja Hitlera na ZSRR. Tadeusz Sowiński, wysiedlony wraz z rodziną z domu w Kamionce Strumiłowej, początkowo pozostał w Tarnowie, prowadząc sklep z przyrządami kuchennymi. Następnie pracował w podobnym sklepie G. L. Geiser Hamburg w swojej rodzinnej Kamionce Strumiłowej, jako kierownik. Potwierdza to Arbeitsausweis z 1 września 1942 r. Sowiński w 1943 r. wyjechał do Lublina, a potem do Biłgoraju.

Aresztowanie może wiązać się z jego podróżami z jesieni 1944 r. Na 6 października 1944 r. datowany jest Sonderausweis dla Tadeusza Sowińskigo na przejazd z Krakowa do Nowego Sącza. W ciągu kolejnych tygodni musiał również znaleźć się na terenie Kraju Warty i zostać zatrzymany przez Niemców. Do więzienia na Radogoszczu Sowiński został przewieziony 28 listopada 1944 r., z innego łódzkiego więzienia – przy ul. Kilińskiego.

Tadeusz Sowiński jest jedną z ofiar likwidacji więzienia w nocy 17/18 stycznia 1945 r. Mimo że na pogorzelisku odnaleziono kilka dokumentów, które do niego należały, nie posiadamy informacji o identyfikacji jego ciała, ani miejscu pochówku. Może to wynikać z pochodzenia Sowińskiego z terenów oddalonych od Łodzi, gdzie prawdopodobnie zamieszkiwała też cała jego rodzina.

ZOBACZ ZGROMADZONE MATERIAŁY
DOTYCZĄCE TEJ POSTACI

Książeczka (Arbeitsausweis) zawierająca informacje osobowe oraz zdjęcie Tadeusza Sowińskiego. Wystawiona przez firmę G.L. Gaiser Hamburg z siedzibą w Kamionce Strumiłowej, chroniąca posiadacza przed wywózką na roboty przymusowe.

MTN, sygn. A-3964/11/6

Życiorys spisany w więzieniu przez Tadeusza Sowińskiego, odnaleziony na terenie spalonego więzienia Radogoszcz w styczniu 1945 r.

MTN, sygn. A-3961/11/2

Specjalna przepustka wystawiona dla Tadeusza Sowińskiego, odnaleziona na terenie spalonego więzienia Radogoszcz w styczniu 1945 r.

MTN, sygn. A-3964/11/3 / AWERS i REWERS

Zezwolenie na przejazd pociągiem z Trzebnicy do Krakowa w dniu 29 kwietnia 1944 r., wystawione dla Tadeusza Sowińskiego, odnalezione na terenie spalonego więzienia Radogoszcz w styczniu 1945 r.

MTN, sygn. A-3964/11/4

 Fragment wykazu więźniów poddanych kąpieli i odwszeniu, zawierający dane dotyczące Tadeusza Sowińskiego przywiezionego do radogoskiego więzienia 28 listopada 1944 r.

MTN, sygn. A-4565, s. 151

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·