Piotr Józef Krajewski

Piotr Józef Krajewski, syn Leona i Józefy, urodził się 29 lipca 1908 r. w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie zamieszkiwał do 1944 r. W 1932 r. ukończył Szkołę Handlową Izby Przemysłowej w Toruniu. Do wybuchu wojny pracował w Urzędzie Skarbowym w Lipnie. Podczas okupacji zatrudniony został w Inowrocławiu, w firmie zajmującej się skupem nasion.

Piotr Józef Krajewski

Piotr Józef Krajewski, syn Leona i Józefy, urodził się 29 lipca 1908 r. w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie zamieszkiwał do 1944 r. W 1932 r. ukończył Szkołę Handlową Izby Przemysłowej w Toruniu. Do wybuchu wojny pracował w Urzędzie Skarbowym w Lipnie. Podczas okupacji zatrudniony został w Inowrocławiu, w firmie zajmującej się skupem nasion.

Został aresztowany w nocy z 4/5 lipca 1944 r. w wyniku denuncjacji Niemca – Szatanberga lub Szatenberga. Postawiono mu zarzut reprezentowania elementu wywrotowego, co mogło oznaczać szeroko pojętą działalność antyniemiecką. 5 lipca 1944 r. został przewieziony do więzienia we Włocławku, z którego zdążył wysłać gryps do rodziny. Następnie trafił do więzienia na Radogoszczu, skąd przesyłał żonie listy pełne wyrazów miłości i informacji o sytuacji panującej w więzieniu.

Piotr Krajewski został zamordowany w trakcie likwidacji więzienia w nocy 17/18 stycznia 1945 r. Jego ciało zostało zidentyfikowane i pochowane w mogile na cmentarzu św. Rocha, a w 1957 r. – ekshumowane i złożone w mogile rodzinnej.

ZOBACZ ZGROMADZONE MATERIAŁY
DOTYCZĄCE TEJ POSTACI

Fragment wykazu więźniów Radogoszcza poddanych kąpieli i odwszeniu, zawierający dane dotyczące Piotra Krajewskiego, więzionego na Radogoszczu od 4 lipca 1944 r.

MTN, sygn. A-4565, s. 57

Gryps Piotra Krajewskiego, adresowany do żony Zenusi z wyrazami miłości oraz informacjami o braku możliwości oficjalnego dostarczenia paczek, 6 lipca 1944 r.

MTN, sygn. A-4333/4 / AWERS I REWERS

Pudełko blaszane należące do Piotra Krajewskiego, znalezione na terenie spalonego więzienia w styczniu 1945 r.

MTN, sygn. M-1576

Cygarniczka należąca do Piotra Krajewskiego, znaleziona na terenie spalonego więzienia w styczniu 1945 r.

MTN, sygn. M-1574

List Piotra Krajewskiego do żony Zenusi, zawierający wyznanie miłości, prośbę o przysłanie żywności oraz produktów higieny osobistej.

MTN, sygn. A-4333/5 / AWERS I REWERS

List Piotra Krajewskiego do żony Zenusi z prośbą o przysłanie żywności.

MTN, sygn. A-4333/8

Notatka prasowa zawierająca imiona i nazwiska osób zamordowanych w nocy z 17/18 stycznia 1945 r. na terenie radogoskiego więzienia, których ciała zostały rozpoznane i pochowane przez rodzinę na własny koszt. Wśród osób wymienionych znajduje się Piotr Krajewski.

„Dziennik Łódzki” z dn. 31.10.1946 r., nr 300, s. 4

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·