Edmund Kowalski

Edmund Kowalski był synem Sylwestra i Łucji, w czasie wojny mieszkającym w Ostrowie Wielkopolskim. Był pracownikiem Ubezpieczalni Społecznych (Kasa Chorych). Do radogoskiego więzienia trafił po aresztowaniu w drugiej połowie 1944 r. za przynależność do organizacji konspiracyjnej. Z więzienia pisał wzruszające grypsy do swojej żony i syna.

Edmund Kowalski

Edmund Kowalski był synem Sylwestra i Łucji, w czasie wojny mieszkającym w Ostrowie Wielkopolskim. Był pracownikiem Ubezpieczalni Społecznych (Kasa Chorych). Do radogoskiego więzienia trafił po aresztowaniu w drugiej połowie 1944 r. za przynależność do organizacji konspiracyjnej.

Z więzienia pisał wzruszające grypsy do swojej żony i syna. Informował ich o swoim położeniu, prosił o paczki z żywnością i bielizną, ale przede wszystkim zapewniał o swojej wielkiej miłości i tęsknocie za rodziną.
Edmundowi Kowalskiemu nie było dane powrócić do żony i syna. Najprawdopodobniej zginął podczas masakry w nocy z 17/18 stycznia 1945 r., chociaż jego ciała nigdy nie zidentyfikowano. Po wojnie został uznany za zaginionego.

 

ZOBACZ ZGROMADZONE MATERIAŁY
DOTYCZĄCE TEJ POSTACI

Gryps napisany przez więźnia Radogoszcza Edmunda Kowalskiego do żony Teli i syna Włodeczka (Włodzimierza), wyrażający głębokie uczucia oraz tęsknotę za rodziną. Wiadomość zawiera także informacje o kontroli produktów przesyłanych w paczkach, z których co lepsze nie trafiały do adresata.

MTN, sygn. A-8553/1

Gryps napisany przez więźnia Radogoszcza Edmunda Kowalskiego do żony Teli i syna Włodeczka (Włodzimierza) zawierający prośbę o wysyłanie w paczkach tylko i wyłącznie chleba, gdyż reszta produktów była konfiskowana podczas kontroli.

MTN, sygn. A-8553/2

Gryps napisany przez więźnia Radogoszcza Edmunda Kowalskiego do żony Teli wyrażający głębokie uczucia. Wiadomość zawiera także informacje o możliwości przewiezienia Edmunda do obozu koncentracyjnego bądź obozu pracy.

MTN, sygn. A-8553/3

Gryps napisany przez więźnia Radogoszcza Edmunda Kowalskiego do żony Teli wyrażający głębokie uczucia. Wiadomość zawiera także prośbę o dostarczenie chleba.

MTN, sygn. A-8553/4

Gryps napisany przez więźnia Radogoszcz Edmunda Kowalskiego do żony Teli i syna Włodeczka (Włodzimierza) zawierający podziękowania za wysłane w ostatniej paczce produkty, a także prośbę o dostarczenie mydła.

MTN, sygn. A-8554 / AWERS I REWERS

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·

Sylwetki ofiar więzienia Radogoszcz·